Tu peux copier coller les voyelles accentuées
á
é
í
ó
ú

TU DOIS CONNAITRE LES PRÉSENTS IRRÉGULIERS

 
ÉCRIS LES RÉPONSES EN MINUSCULES
Yo (TENER) Yo (SER)
Yo (HABER) Yo (DAR)
Yo (SABER) Yo (IR)
Yo (PODER) Yo (QUERER)
Yo (CABER) Yo (VOLVER)

Tu nota

Las respuestas correctas :